+421 903 780 120

info@mmsservices.sk

Sledujte nás:

Zásady ochrany osobných údajov

V súlade s Všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR) Európskej únie, táto stránka zbiera a spracúva určité osobné údaje. Nižšie nájdete informácie o tom, aké údaje zbierame, na aký účel a ako ich chránime.

  1. Zbieranie osobných údajov

Na našej webovej stránke mmsservices.sk používame kontaktný formulár, ktorý zbiera nasledujúce osobné údaje:

  • Meno
  • Emailová adresa
  • Telefónne číslo

Okrem toho využívame nástroj na analýzu webových stránok – Google Analytics, ktorý zbiera štatistiky o návštevnosti stránky.

  1. Účely spracúvania osobných údajov

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom kontaktného formulára, slúžia výhradne na komunikáciu s vami a na poskytovanie informácií alebo služieb, ktoré ste požiadali. Údaje zhromaždené cez Google Analytics sú anonymizované a slúžia na zlepšovanie obsahu a funkcionality našej webovej stránky.

  1. Ochrana údajov

Vaše osobné údaje sú uchovávané v bezpečnom prostredí a pristupuje k nim iba oprávnený personál. Podnikli sme vhodné opatrenia na zabránenie neoprávneného prístupu, zmeny, odovzdania alebo zničenia údajov.

  1. Súhlas

Odoslaním formulára s osobnými údajmi vyjadrujete svoj súhlas so zbieraním a spracovaním týchto údajov na účely uvedené vyššie.

  1. Cookies a Google Analytics

Na našej stránke môžeme používať cookies na zlepšenie funkcionality a užívateľského zážitku. Používaním našej stránky súhlasíte s používaním cookies. Google Analytics používame na zhromažďovanie štatistík o návštevnosti stránky, pričom údaje sú anonymizované.

  1. Práva subjektov údajov

Ako subjekt údajov máte právo na prístup k vašim osobným údajom, ich opravu, výmaz alebo obmedzenie spracovania. Máte tiež právo namietať proti spracovaniu a na prenosnosť údajov. Ak máte akékoľvek otázky alebo požiadavky týkajúce sa ochrany osobných údajov, kontaktujte nás na
info@mmsservices.sk
.

Kontakt

© 2022 mmsservices.sk

Zásady ochrany osobných údajovZásady používania súborov cookie (EÚ)